ตารางแสดงผู้ควบสอบปลายภาค ( Final) ภาคเรียนที่ 1/2556
ภาคปกติ ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ และ ภาคพิเศษ จันทร์-ศุกร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

( ค้นหาตามชื่ออาจารย์ควบคุมการสอบ)

User Or Pass Error